Wykonaj jakąś akcję albo przedłuż sesję aby uniknąć wylogowania. Twoja sesja kończy się za 5:00.

Akcja lorem ipsum dolor sit amer została wykonana a to jest pasek informujący o niej, przyklejony do dolnej krawędzi ekranu

Władze

Zarząd
Towarzystwa

<strong>Artur Rawski</strong> - prezes Zarządu
Artur Rawski - prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i były pracownik naukowy tej uczelni, posiada dyplom MBA University of Teeside. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, w tym kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych. Uzyskał licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych. Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem zgromadzonym w trakcie realizacji licznych projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. W swojej karierze pełnił funkcje w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym także publicznych.

Nadzoruje sprzedaż i rozwój oraz sprawy organizacyjne Forum TFI, a także odpowiada za kontakty ze strategicznymi partnerami w zakresie funduszy sekurytyzacyjnych.

<strong>Mateusz Sarapata</strong> – WICEprezes Zarządu
Mateusz Sarapata – WICEprezes Zarządu

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa papierów wartościowych. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu działalnością funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Ponadto posiada doświadczenie w organizacji wewnętrznych jednostek strukturalnych przedsiębiorstw oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach pełnionych w Forum TFI funkcji nadzoruje procesy operacyjne podejmowane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo.

<strong>Dr Anna Rojek</strong> - Członek Zarządu
Dr Anna Rojek - Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada stopień doktora nauk prawnych. Jest również radcą prawnym. Posiada wieloletnie doświadczenie  w obsłudze prawnej podmiotów rynku kapitałowego. Zajmuje się problematyką prawną tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu prawa papierów wartościowych oraz prawa korporacyjnego.

W Forum TFI odpowiada za kwestie formalno-prawne.

Rada Nadzorcza
Towarzystwa

<strong>WITOLD OBSZYŃSKI</strong> – Przewodniczący rady
WITOLD OBSZYŃSKI – Przewodniczący rady

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi, w szczególności obszarami konstrukcji produktów, sprzedaży, marketingu i relacji z klientami. Pracował m.in. dla PKO BP S.A., Banku Śląskiego S.A. (obecnie ING), BIG Banku (obecnie Millennium Bank). Posiada doświadczenie w zakresie budowania zespołów sprzedażowych i modeli zarządzania, m.in. autor koncepcji Regionalnej Taktyki Banku PEKAO S.A. Będąc członkiem zarządu komisarycznego, współtworzył program naprawczy Banku Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie. Był członkiem zarządu Deutsche Bank PBC S.A. oraz dyrektorem odpowiedzialnym za zarządzanie ogólnopolską siecią sprzedaży.

W latach 2006-2013 był wiceprezesem zarządu, a w latach 2013-2015 prezesem zarządu Forum TFI S.A.

<strong>Jakub Tropiło</strong> – Zastępca Przewodniczącego Rady
Jakub Tropiło – Zastępca Przewodniczącego Rady

Z wykształcenia jest fizykiem jądrowym, absolwentem i byłym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związany z Grupą PZU. Jest jednym z pierwszych w Polsce aktuariuszy. Był członkiem zarządu, a w latach 1999-2006 prezesem Zarządu PTE PZU S.A., spółki zarządzającej trzecim, co do wielkości funduszem emerytalnym w Polsce.   Zarządzanie funduszem emerytalnym przerwał na krótko na przełomie 2000 i 2001 roku pełniąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Do 2010 roku był prezesem Zarządu Forum TFI S.A. Jest również prezesem Zarządu IFAS Sp. z o. o. Sp. k.

<strong>Michał Tokarski</strong> – Członek Rady
Michał Tokarski – Członek Rady

Partner w firmie Vienna Capital Partners zajmującej się usługami doradztwa corporate finance. Posiada wieloletnią praktykę w bankowości inwestycyjnej na rynku w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, specjalizując się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć oraz private equity. Swoją karierę rozpoczął w Ernst & Young, później pracował również w KPMG Corporate Finance. Absolwent kierunków Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe i Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

<strong>Jerzy Gumowski</strong> – Członek Rady
Jerzy Gumowski – Członek Rady

Posiada wieloletnie doświadczenie kierownicze w zagranicznej bankowości prywatnej i inwestycyjnej (m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Austrii).

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Niektóre pliki cookies są wymagane do poprawnego działania tej strony stąd potrzeba ich zapisania w pamięci podręcznej przeglądarki. Więcej informacji pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl Pokaż szczegóły

Potwierdzenie

Jednorazowy kod SMS

niepoprawny kod SMS